Podręcznik użytkownika – Android

Pierwszy wpis jest prostym podręcznikiem użytkownika.

Zaczynamy od zainstalowania aplikacji eDropletNFC. Tutaj zawsze znajdzie się aktualny link do pobrania najnowszej wersji z Google Play Store: -> najnowsza wersja

 

Po pobraniu, zainstalowaniu i uruchomieniu mamy pierwszy ekran:

Aplikacja składa się z 4 ekranów: strona główna (otwiera się jako pierwsza), narzędzia, ustawienia i informacje. 

Ekran „DOM” – mamy na nim 7 elementów. 

 • 1” – nazwa aplikacji i numer wydania 
 • 2” – Informacje o czujniku widoczne po skanowaniu NFC
 • 3” – Surowa (nie skalibrowana) wartość cukru we krwi
 • 4” – tytuł wykresu cukru we krwi – podaje, w których jednostkach wykres jest
 • 5„- zakres docelowy, czyli zakres, który chcielibyśmy zachować siedząc
 • 6” – przycisk skanowania. Kliknij przycisk, a następnie przybliż telefon do czujnika, aby odczytać jego zawartość. Po kliknięciu go – wibrować i wyświetlić go na ekranie kursora, po prawidłowym czytaniu – ponownie wibrować i wyłączyć kursor. Jeśli nie wykonamy skanowania w ciągu 30 sekund od kliknięcia – sam wskaźnik zostanie wyłączony. Jeśli wykonamy niewłaściwe skanowanie – na przykład nosimy telefon zbyt krótki na czujniku lub przesuwamy telefon podczas skanowania – kursor pozostanie. W takim przypadku możemy poczekać do końca 30 sekund lub ponownie kliknąć przycisk skanowania i ponownie zeskanować czujnik za pomocą telefonu.
 • 7” – pole wyboru ze stron aplikacji – kliknij na poszczególne kody stron, aby przejść do nich.

Wskaźnik skanowania wygląda tak:

Przykładowy ekran po zeskanowaniu sensora wygląda tak:

Mamy na nim następujące informacje: Sensor typu „Libre 1 new”, o numerze seryjnym „0M…”, i statusie aktywnym. Odczytana glikemia 135 mg/dl, skan poprawny o godzinie 11:10, wykres w mg/dl,. 

Typy sensorów: aktualnie aplikacja obsługuje tylko sensory Libre 1 – czyli te, które na opakowaniu mają napis „Libre” bez żadnych dodatków (w wersji USA jest to sensor „Libre 10-day”). Na razie nie są obsługiwane sensory „Libre 2”, „Libre Pro”, „Libre H” oraz „Libre US 14-day”.

Status: „active” – aktywny, działający sensor. „fail” – sensor uszkodzony, „ready” – nowy lub re-inicjowany sensor, który jeszcze nie został aktywowany.

Ekran ustawień:

Na tym ekranie wybieramy jednostki glikemii, w których będa prezentowane wyniki: mg/dl lub mmol. Po wybraniu – zamykamy aplikację i uruchamiamy ją ponownie. Bez tego nie będziemy widzieli nowych jednostek.

Drugim elementem jest suwakowe ustawianie zakresu docelowego. przyciskając „kropki” przesuwamy je do wartości górnej i dolnej zakresu. Na razie – ten element działa w mg/dl, ale jeśli wybierzemy jako jednostkę mmol – to na ekranie głównym zakres będzie wyświetlony w mmol.

Ekran „Narzędzia”:

Mamy tutaj 4 przyciski poszczególnych funkcji. Po kliknięciu na każdy z nich należy zeskanować sensor. W czasie skanowania – w dolnej części ekranu pokazuje się wskaźnik oznaczający gotowość funkcji skanowania:

Wynik działania każdej z funkcji prezentowany jest na szarym polu poniżej przycisków.

„TEST” – prosty odczyt zawartości sensora i prezentacja wyniku. Od tej funkcji zawsze zaczynamy, żeby sprawdzić w jakim stanie aktualnie nasz sensor się znajduje.  Przykładowy wynik funkcji „TEST”:

„NFC scan OK – test” – poprawnie wykonany skan dla funkcji test. Gdyby skan był niepoprawny, to będzie napis „NFC scan fail – test”.

„Sensor: Libre 1 new” – nowy typ sensora Libre 1. Aktualnie istnieją dwa typy sensora „Libre 1”, oba są obsługiwane w aplikacji eDroplet NFC. Typ „Libre 1” – czyli „stary” – ten, od początku pojawienia się na rynku oraz „Libre 1 new”, nowy typ z pre-kalibracją fabryczną pojawił się z zeszłym roku.

„S/N” – numer fabryczny sensora

„ID” – identyfikator typu i podtypów sensorów. „Stary” typ zaczyna się od „DF”, a nowy od „A2”.

„Status:” aktualny stan sensora. O nim poniżej.

„Age” – czas jaki upłynął od aktywacji sensora w minutach, godzinach i dniach.

„–end” – oznaczenie końca danych prezentowanych po skanowaniu.

Statusy sensorów: te statusy oznaczają poszczególne fazy życia sensora. Zaczyna się od „01” – sensor fabrycznie nowy lub re-inicjowany. „02” – sensor właśnie aktywowany. Ta faza trwa około 15 minut do 60 minut. „03” – sensor aktywny czyli działający i mierzący glikemię. Trwa 14 dni od chwili aktywacji sensora. „04” – faza kończąca pracę trwa 12 godzin po upływie 14-dniowego okresu aktywności sensora. „05” – sensor zakończony (expired). Normalny koniec działania sensora po okresie 14 dni. „06” – awaria, sensor uszkodzony, niesprawny – ten stan może pojawić się w dowolnym momencie i związany jest z szkodzeniem lub błędnym działaniem elektroniki sensora.

60-minutowy okres „rozgrzewania” sensora po aktywacji aplikacją Librelink lub fabrycznym czytnikiem obejmuje faze „02” i pierwsze minuty fazy „03”. 

RE-INICJACJA” – operacja przywrócenia sensora do stanu „fabrycznej nowości”. To główna operacja pozwalająca na przedłużenie używania sensora ponad standardowy 14-dniowy okres pracy. 

W wyniku tej operacji otrzymujemy sensor w stanie „fabrycznej nowości”. Status:01 – Sensor ready (new) – jest gotowy do aktywacji, którą można wykonać albo ta aplikacją, albo czytnikiem, albo aplikacjami LibreLink i GlimpS.

Tu uwaga – jeśli chcemy by czytnik czytał ten sensor – to aktywację musimy wykonać czytnikiem.

AKTYWACJA” – czyli uruchomienie sensora. To samo, co aktywacja czytnikiem lub innymi dostępnymi aplikacjami (LibreLink i GlimpS).

Po poprawnej aktywacji dostajemy komunikat „Sensor activated – wait 60 minutes for warm-up”, czyli sensor poprawnie aktywowany, czekaj 60 minut na jego rozgrzanie – dokładnie tak samo jak przy aktywacji czytnikiem czy innymi aplikacjami.

KOPIA” – funkcja serwisowa/naprawy sensora.

Czasem zdarzyć się może awaria sensora, czyli pojawienie się „STATUS:06”. W takim przypadku możemy spróbować „naprawić” sensor kopiując do jego pamięci standardową zawartość. To własnie robi funkcja „KOPIA”. Po jej wykonaniu otrzymujemy sensor w stanie „01” czyli fabrycznej nowości. Nie zawsze jednak to zadziała i jeśli nie zadziała, to dalej takiego sensora nie można już używać.

Ekran INFO:

Ten ekran na razie jest pusty. W planie jest aby na nim była prosta instrukcja obsługi aplikacji.

 

I kilka uwag natury ogólnej:

  1. Re-inicjacja sensora pozwala na jego używanie po upływie standardowego 14 dniowego czasu jego pracy. Pamiętać należy jednak, że taki sensor może pracować gorzej, może dawać wskazania odbiegające od wskazań glukometru o wartości większe niż w czasie głównym. 
  2. Re-inicjacja ustawia sensor tak, jak jest ustawiony w chwili opuszczenia fabryki – czyli jest gotowy do pracy 14 dniowej. Nie zawsze jednak może się udać te kolejne 14 dni osiągnąć. Podobnie jak czasem w podstawowych 14 dniach sensor odmawia dalszej pracy.
  3. Kopiowanie zawartości – funkcja „KOPIA” nadpisuje zawartość sensora – w tym także kalibrację fabryczną. Taki sensor w dalszej racy może pokazywać wartości bardziej rozbieżne z glukometrem niż sensor bez użytej funkcji KOPIA.
  4. Mogą zdarzyć się przypadki, że dany konkretny sensor nie będzie się re-inicjował, tylko od razu pokaże błąd czyli STATUS:06. Tak bywa i trudno.
  5. Ta aplikacja, jak wszystkie aplikacje dla rozwiązań typu DIY jest publikowana w trybie „jest-jak-jest”, czyli autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jej działanie, w szczególności za to co i jak się stanie z sensorem modyfikowanym tą aplikacją. Użycie aplikacji i sensorów zmodyfikowanych przez tą aplikacje odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkowników.
  6. Aplikacja zbiera do bazy informację o typach sensorów, ich parametrach wewnętrznych, wersji systemu operacyjnego, marce i modelu telefonu, ale nie zbiera informacji o parametrach zmierzonej glikemii. Zebrane dane służyć będa do rozwoju aplikacji i będa dostępne na tym portalu w wersji zagregowaniej, czyli statystyk. Dane szczegółowe nie są i nie będa nikomu udostępniane.
  7. Aplikacja jest i będzie darmowa – jeśli jednak możesz – to proszę o wsparcie prac nad nią poprzez wpłatę darowizny na PayPal.