Podręcznik użytkownika – Android

Pierwszy wpis jest prostym podręcznikiem użytkownika.

Zaczynamy od zainstalowania aplikacji eDropletNFC. Tutaj zawsze znajdzie się aktualny link do pobrania najnowszej wersji z Google Play Store: -> najnowsza wersja

 

Po pobraniu, zainstalowaniu i uruchomieniu mamy pierwszy ekran:

Aplikacja składa się z 4 ekranów: strona główna (otwiera się jako pierwsza), narzędzia, ustawienia i informacje. 

Ekran „DOM” – mamy na nim 7 elementów. 

 • 1” – nazwa aplikacji i numer wydania 
 • 2” – Informacje o czujniku widoczne po skanowaniu NFC
 • 3” – Surowa (nie skalibrowana) wartość cukru we krwi
 • 4” – tytuł wykresu cukru we krwi – podaje, w których jednostkach wykres jest
 • 5„- zakres docelowy, czyli zakres, który chcielibyśmy zachować siedząc
 • 6” – przycisk skanowania. Kliknij przycisk, a następnie przybliż telefon do czujnika, aby odczytać jego zawartość. Po kliknięciu go – wibrować i wyświetlić go na ekranie kursora, po prawidłowym czytaniu – ponownie wibrować i wyłączyć kursor. Jeśli nie wykonamy skanowania w ciągu 30 sekund od kliknięcia – sam wskaźnik zostanie wyłączony. Jeśli wykonamy niewłaściwe skanowanie – na przykład nosimy telefon zbyt krótki na czujniku lub przesuwamy telefon podczas skanowania – kursor pozostanie. W takim przypadku możemy poczekać do końca 30 sekund lub ponownie kliknąć przycisk skanowania i ponownie zeskanować czujnik za pomocą telefonu.
 • 7” – pole wyboru ze stron aplikacji – kliknij na poszczególne kody stron, aby przejść do nich.

Wskaźnik skanowania wygląda tak:

Przykładowy ekran po zeskanowaniu sensora wygląda tak:

Mamy na nim następujące informacje: Sensor typu „Libre 1 new”, o numerze seryjnym „0M…”, i statusie aktywnym. Odczytana glikemia 135 mg/dl, skan poprawny o godzinie 11:10, wykres w mg/dl,. 

Typy sensorów: aktualnie aplikacja obsługuje tylko sensory Libre 1 – czyli te, które na opakowaniu mają napis „Libre” bez żadnych dodatków (w wersji USA jest to sensor „Libre 10-day”). Na razie nie są obsługiwane sensory „Libre 2”, „Libre Pro”, „Libre H” oraz „Libre US 14-day”.

Status: „active” – aktywny, działający sensor. „fail” – sensor uszkodzony, „ready” – nowy lub re-inicjowany sensor, który jeszcze nie został aktywowany.

Ekran ustawień:

Na tym ekranie wybieramy jednostki glikemii, w których będa prezentowane wyniki: mg/dl lub mmol. Po wybraniu – zamykamy aplikację i uruchamiamy ją ponownie. Bez tego nie będziemy widzieli nowych jednostek.

Drugim elementem jest suwakowe ustawianie zakresu docelowego. przyciskając „kropki” przesuwamy je do wartości górnej i dolnej zakresu. Na razie – ten element działa w mg/dl, ale jeśli wybierzemy jako jednostkę mmol – to na ekranie głównym zakres będzie wyświetlony w mmol.

Ekran „Narzędzia”:

Mamy tutaj 4 przyciski poszczególnych funkcji. Po kliknięciu na każdy z nich należy zeskanować sensor. W czasie skanowania – w dolnej części ekranu pokazuje się wskaźnik oznaczający gotowość funkcji skanowania:

Wynik działania każdej z funkcji prezentowany jest na szarym polu poniżej przycisków.

„TEST” – prosty odczyt zawartości sensora i prezentacja wyniku. Od tej funkcji zawsze zaczynamy, żeby sprawdzić w jakim stanie aktualnie nasz sensor się znajduje.  Przykładowy wynik funkcji „TEST”:

„NFC scan OK – test” – poprawnie wykonany skan dla funkcji test. Gdyby skan był niepoprawny, to będzie napis „NFC scan fail – test”.

„Sensor: Libre 1 new” – nowy typ sensora Libre 1. Aktualnie istnieją dwa typy sensora „Libre 1”, oba są obsługiwane w aplikacji eDroplet NFC. Typ „Libre 1” – czyli „stary” – ten, od początku pojawienia się na rynku oraz „Libre 1 new”, nowy typ z pre-kalibracją fabryczną pojawił się z zeszłym roku.

„S/N” – numer fabryczny sensora

„ID” – identyfikator typu i podtypów sensorów. „Stary” typ zaczyna się od „DF”, a nowy od „A2”.

„Status:” aktualny stan sensora. O nim poniżej.

„Age” – czas jaki upłynął od aktywacji sensora w minutach, godzinach i dniach.

„–end” – oznaczenie końca danych prezentowanych po skanowaniu.

Statusy sensorów: te statusy oznaczają poszczególne fazy życia sensora. Zaczyna się od „01” – sensor fabrycznie nowy lub re-inicjowany. „02” – sensor właśnie aktywowany. Ta faza trwa około 15 minut do 60 minut. „03” – sensor aktywny czyli działający i mierzący glikemię. Trwa 14 dni od chwili aktywacji sensora. „04” – faza kończąca pracę trwa 12 godzin po upływie 14-dniowego okresu aktywności sensora. „05” – sensor zakończony (expired). Normalny koniec działania sensora po okresie 14 dni. „06” – awaria, sensor uszkodzony, niesprawny – ten stan może pojawić się w dowolnym momencie i związany jest z szkodzeniem lub błędnym działaniem elektroniki sensora.

60-minutowy okres „rozgrzewania” sensora po aktywacji aplikacją Librelink lub fabrycznym czytnikiem obejmuje faze „02” i pierwsze minuty fazy „03”. 

RE-INICJACJA” – operacja przywrócenia sensora do stanu „fabrycznej nowości”. To główna operacja pozwalająca na przedłużenie używania sensora ponad standardowy 14-dniowy okres pracy. 

W wyniku tej operacji otrzymujemy sensor w stanie „fabrycznej nowości”. Status:01 – Sensor ready (new) – jest gotowy do aktywacji, którą można wykonać albo ta aplikacją, albo czytnikiem, albo aplikacjami LibreLink i GlimpS.

Tu uwaga – jeśli chcemy by czytnik czytał ten sensor – to aktywację musimy wykonać czytnikiem.

AKTYWACJA” – czyli uruchomienie sensora. To samo, co aktywacja czytnikiem lub innymi dostępnymi aplikacjami (LibreLink i GlimpS).

Po poprawnej aktywacji dostajemy komunikat „Sensor activated – wait 60 minutes for warm-up”, czyli sensor poprawnie aktywowany, czekaj 60 minut na jego rozgrzanie – dokładnie tak samo jak przy aktywacji czytnikiem czy innymi aplikacjami.

KOPIA” – funkcja serwisowa/naprawy sensora.

Czasem zdarzyć się może awaria sensora, czyli pojawienie się „STATUS:06”. W takim przypadku możemy spróbować „naprawić” sensor kopiując do jego pamięci standardową zawartość. To własnie robi funkcja „KOPIA”. Po jej wykonaniu otrzymujemy sensor w stanie „01” czyli fabrycznej nowości. Nie zawsze jednak to zadziała i jeśli nie zadziała, to dalej takiego sensora nie można już używać.

Ekran INFO:

Ten ekran na razie jest pusty. W planie jest aby na nim była prosta instrukcja obsługi aplikacji.

 

I kilka uwag natury ogólnej:

  1. Re-inicjacja sensora pozwala na jego używanie po upływie standardowego 14 dniowego czasu jego pracy. Pamiętać należy jednak, że taki sensor może pracować gorzej, może dawać wskazania odbiegające od wskazań glukometru o wartości większe niż w czasie głównym. 
  2. Re-inicjacja ustawia sensor tak, jak jest ustawiony w chwili opuszczenia fabryki – czyli jest gotowy do pracy 14 dniowej. Nie zawsze jednak może się udać te kolejne 14 dni osiągnąć. Podobnie jak czasem w podstawowych 14 dniach sensor odmawia dalszej pracy.
  3. Kopiowanie zawartości – funkcja „KOPIA” nadpisuje zawartość sensora – w tym także kalibrację fabryczną. Taki sensor w dalszej racy może pokazywać wartości bardziej rozbieżne z glukometrem niż sensor bez użytej funkcji KOPIA.
  4. Mogą zdarzyć się przypadki, że dany konkretny sensor nie będzie się re-inicjował, tylko od razu pokaże błąd czyli STATUS:06. Tak bywa i trudno.
  5. Ta aplikacja, jak wszystkie aplikacje dla rozwiązań typu DIY jest publikowana w trybie „jest-jak-jest”, czyli autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jej działanie, w szczególności za to co i jak się stanie z sensorem modyfikowanym tą aplikacją. Użycie aplikacji i sensorów zmodyfikowanych przez tą aplikacje odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkowników.
  6. Aplikacja zbiera do bazy informację o typach sensorów, ich parametrach wewnętrznych, wersji systemu operacyjnego, marce i modelu telefonu, ale nie zbiera informacji o parametrach zmierzonej glikemii. Zebrane dane służyć będa do rozwoju aplikacji i będa dostępne na tym portalu w wersji zagregowaniej, czyli statystyk. Dane szczegółowe nie są i nie będa nikomu udostępniane.
  7. Aplikacja jest i będzie darmowa – jeśli jednak możesz – to proszę o wsparcie prac nad nią poprzez wpłatę darowizny na PayPal.

 

eDropletNFC v.3 – podręcznik

UWAGA!!!

Przed użyciem aplikacji eDroplet należy bezwzględnie przeczytać tą instrukcję obsługi. Jeśli coś jest niejasne – to proszę pytać na grupie FB Droplet. Praktycznie 100% problemów wynika z tego, że użytkownik nie rozumie zasady działania aplikacji i zasady działania samych sensorów Libre.

Zaczynamy od zainstalowania aplikacji eDropletNFC.

Tutaj zawsze znajdzie się aktualny link do pobrania najnowszej wersji z Google Play Store: -> najnowsza wersja.

Tutaj zawsze znajdzie się aktualny link do pobrania najnowszej wersji z Apple Store: -> najnowsza wersja

Po pobraniu, zainstalowaniu i uruchomieniu mamy pierwszy i jedyny ekran:

iOS – IPhone
Android

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak widać aplikacja na oba rodzaje systemów operacyjnych wygląda tak samo.

W górnej części mamy 3 przyciski: Read, Re-Init i Activate.

Pod nimi – pole informacji o statusie wykonywanej operacji („???| gdy żadna operacja nie była wykonana.

Poniżej – duże pole tekstowe (jasno-szare) gdzie pojawiać się będą informacje szczegółowe o tym co zostało zrobione.

Na dole – miejsce na wskaźnik działania oraz dwa przyciski: „Mail” oraz „Help„.

Działanie: 

Każda z funkcji głównych działa identycznie: klikamy w przycisk funkcji, przykładamy telefon do sensora, żeby za pomocą transmisji NFC odczytał z niego dane (i coś tam zapisał jeśli potrzeba) i następnie sprawdzamy wynik na ekranie telefonu – linia statusu i poniżej niej raport informacyjny.

Po kliknięciu w przycisk – na dolnej części ekranu pojawia się wskaźnik gotowości do skanowania:

iOS – IPhone
Android

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zeskanowaniu – odczytaniu sensora aplikacja wyświetla informacje o wykonanym działaniu:

iOS – IPhone
Android

 

 

 

 

 

 

 

 

„NFC scan OK – test” – poprawnie wykonany skan dla funkcji test. Gdyby skan był niepoprawny, to będzie napis „NFC scan fail – test”.

„Sensor: Libre 1 new” – nowy typ sensora Libre 1. Aktualnie istnieją dwa typy sensora „Libre 1”, oba są obsługiwane w aplikacji eDroplet NFC. Typ „Libre 1” – czyli „stary” – ten, od początku pojawienia się na rynku oraz „Libre 1 new”, nowy typ z pre-kalibracją fabryczną pojawił się z zeszłym roku.

„S/N” – numer fabryczny sensora

„ID” – identyfikator typu i podtypów sensorów. „Stary” typ zaczyna się od „DF”, a nowy od „A2”.

„Status:” aktualny stan sensora. O nim poniżej.

„Age” – czas jaki upłynął od aktywacji sensora w minutach, godzinach i dniach.

„–end” – oznaczenie końca danych prezentowanych po skanowaniu.

Statusy sensorów: te statusy oznaczają poszczególne fazy życia sensora. Zaczyna się od „01” – sensor fabrycznie nowy lub re-inicjowany. „02” – sensor właśnie aktywowany. Ta faza trwa około 15 minut do 60 minut. „03” – sensor aktywny czyli działający i mierzący glikemię. Trwa 14 dni od chwili aktywacji sensora. „04” – faza kończąca pracę trwa 12 godzin po upływie 14-dniowego okresu aktywności sensora. „05” – sensor zakończony (expired). Normalny koniec działania sensora po okresie 14 dni. „06” – awaria, sensor uszkodzony, niesprawny – ten stan może pojawić się w dowolnym momencie i związany jest z szkodzeniem lub błędnym działaniem elektroniki sensora.

60-minutowy okres „rozgrzewania” sensora po aktywacji aplikacją Librelink lub fabrycznym czytnikiem obejmuje faze „02” i pierwsze minuty fazy „03”. 

Kolejność działań:

 1. Zawsze jako pierwszą wykonujemy funkcję „1. Read” – pozwala ona na sprawdzenie stanu sensora, podanie o nim szczegółowej informacji oraz określenie jakie dalsze działania mogą być wykonane – to w ostatniej linii informacji.
 2. Gdy chcemy re-inicjować sensor, czyli przywrócić go do stanu „fabrycznej nowości” – wykonujemy funkcję „2. Re-Init„. Ta funkcja rozpoznaje stan sensora (także gdy jest w stanie awaryjnym – błąd „06”) i wprowadza w nim zmiany ustawiające go w taki stan jaki ma nowy sensor wyjęty z opakowania.
 3. Jeśli chcemy aktywować sensor – wykonujemy operację „3. Activation„. Tutaj uwaga: aktywowanie sensora w aplikacji spowoduje to, że nie będzie go można odczytywać fabrycznym czytnikiem, a jedynie aplikacjami takimi jak LibreLink, xDrip, DiaBox, Glimp, itp.
 4. Mail” – jeśli jest jakiś problem – to przed zadaniem pytania na grupie Facebook Droplet – proszę o kliknięcie w ikonę „Mail” (na dole ekranu) i wysłanie do mnie raportu z pracy aplikacji – to pomoże w znalezieniu rozwiązania.
 5. Help” – ikona „?” – przekierowanie z aplikacji do tej strony 🙂

Rozwiązywanie problemów:

Problemami są:

 1. Nie można zainstalować aplikacji -> jedynym powodem jest sprzęt. Albo sam sprzęt, czyli smartfon jest zbyt stary, nie posiadający wymaganych funkcji – wtedy trzeba go wymienić na nowszy, albo wersja systemu operacyjnego jest zbyt stara – trzeba ją zaktualizować do najnowszej, a jeśli to nie pomoże, to wymienić telefon na nowszą wersję.
 2. Aplikacja działa, ale nie skanuje sensorów -> praktycznie możliwe tylko na telefonach Samsung, w których wymieniano baterię. W oryginalnych bateriach antena NFC jest w baterii, więc jeśli wymienioną ją na nie oryginalną, to NFC nie będzie działać. Należy wymienić baterię na oryginalną. Do chwili obecnej nie było informacji o tego typu problemie z innymi telefonami.

Inne problemy nie istnieją. w tym sensie, że nie istnieje metoda ich rozwiązania:

 1. Jeśli po wykonanej re-inicjacji lub aktywacji sensor nie jest odczytywany przez jakąś aplikacje (lub czytnik fabryczny) -> to nie będzie odczytywany dopóki twórcy tych aplikacji coś w nich nie zmienią. Żadne zmiany w aplikacji eDropletNFC nie usuną tego problemu. Planuję napisanie tej aplikacji w wersji „Pro”, która będzie  w stanie czytać takie sensory (a przynajmniej znaczną ich część) i która będzie miała pełną funkcjonalność wyświetlania glikemii – ale to potrwa kilka tygodni.
 2. Jeśli sensor nie daje się re-inicjować i/lub aktywować (gdyż na przykład występuje powracający błąd „Status: 06” lub sensor samoczynnie resetuje się po jakiś czasie działania do stanu „Status:01”  -> także nie ma na tą chwilę rozwiązania tego problemu. Nie wiadomo także, czy kiedykolwiek uda się to rozwiązać. Po prostu taki sensor nie będzie dalej działał.

I to wszystko 🙂

Uwagi ogólne:

  1. Re-inicjacja sensora pozwala na jego używanie po upływie standardowego 14 dniowego czasu jego pracy. Pamiętać należy jednak, że taki sensor może pracować gorzej, może dawać wskazania odbiegające od wskazań glukometru o wartości większe niż w czasie głównym.
  2. Re-inicjacja ustawia sensor tak, jak jest ustawiony w chwili opuszczenia fabryki – czyli jest gotowy do pracy 14 dniowej. Nie zawsze jednak może się udać te kolejne 14 dni osiągnąć. Podobnie jak czasem w podstawowych 14 dniach sensor odmawia dalszej pracy.
  3. Ta aplikacja, jak wszystkie aplikacje dla rozwiązań typu DIY jest publikowana w trybie „jest-jak-jest”, czyli autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jej działanie, w szczególności za to co i jak się stanie z sensorem modyfikowanym tą aplikacją. Użycie aplikacji i sensorów zmodyfikowanych przez tą aplikacje odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkowników.
Dla wszystkich aplikacji z serii eDroplet… po konsultacjach na grupie FB ustaliłem zryczałtowaną cenę 5$ (lub równowartość w walutach lokalnych wg przeliczeń sklepowych). Obejmuje ona daną aplikację oraz bezterminowe aktualizacje jakie się będą pojawiać. Przychody poświęcone będą na utrzymanie i rozwój aplikacji oraz koszty ich dystrybucji (opłaty za serwery, uprawnienia dystrybucyjne w sklepach, itp).